10-05-05

Moord met voorbedachte rade 30 - SP.A-Kamerlid maakt zich zorgen

De: Morkhoven & Croÿ Date: 10 mai 2005 19:22:16 GMT+02:00À: schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.beCc: Jacqueline de Croÿ <007@kindergarten.be>Objet: Aanstelling OCMW-raadsleden

--------Mevrouw Anne-Mie Hendrickx -Schepen bevoegd voor Gezondheidszorg en het OCMW -Stad Herentals

Geachte Mevrouw,

Betreft: aanstelling van OCMW-bestuursleden

Omdat u als Schepen van de Stad Herentals ondermeer bevoegd bent voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, wens ik u het volgende mede te delen:

Ik zag dat de genaamde Victor Vervloesem zopas werd aangesteld tot OCMW-bestuursraadslid.

Op het ogenblik van zijn aanstelling liep er echter een gerechtelijk onderzoek tegen Victor Vervloesem na een klacht van de genaamde Nick C., Koninkrijk, 2200 Noorderwijk wegens aanranding van de eerbaarheid.

De politie van Herentals ondervroeg Nick C. terzake en stelde van dit verhoor een Proces-Verbaal op.

Ik stelde burgemeester Jan Peeters, het Schepencollege en de Voorzitter en de leden van het OCMW-bestuur van deze zaak op de hoogte want ik neem aan dat een OCMW-raadslid onberispelijk moet zijn er er zeker geen gerechtelijk onderzoek tegen hem mag lopen op het moment van zijn aanstelling. Dat verandert natuurlijk indien het gerechtelijk onderzoek uitmaakt dat de persoon in kwestie niets te verwijten valt.

Ik kreeg echter geen antwoord op mijn schrijven, hetgeen mij enigszins bevreemde en zag dat Victor Vervloesem nog steeds als OCMW-bestuurslid vermeld stond.

Enkele weken nadat Nick C. door de Herentalse politie werd verhoord, werd de jongen door dezelfde politie van het school gehaald en gedurende 8 uur lang ondervraagd. Dat gebeurde op een moment dat zijn vriendjes Ruben en Winnie die door de politie van Herentals ondervraagd waren geweest in verband met drugsgebruik, hun buurman Marcel Vervloesem van 'pedofilie' beschuldigden.

In een brief van de genaamde Stefan D. staat dat Luc V., de vader van Ruben, 'zijn zoon hem had aangeraden om dit te doen indien hij problemen met drugs zouden krijgen.

Het vreemde in heel deze zaak is dat Nick C. na de urenlange ondervraging van de Herentalse politie, zijn klacht inzake Victor Vervloesem weer introk en in navolging van zijn vriendjes, Marcel Vervloesem aankloeg voor 'pedofilie' waarbij (zoals Victor Vervloesem dit in 1998 had gedaan) allerlei verhalen over sadomasochistische folteringen en verkrachtingen werden verteld.

Het Gerecht van Turnhout en journalisten die de verhalen van Victor Vervloesem destijds hadden gepubliceerd, namen deze verhalen onmiddellijk ernstig en wezen er op dat het 'reeds de tweede maal was dat de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem voor dergelijke feiten was aangeklaagd'. Zij vergaten er echter bij te vermelden dat de Turnhoutse strafrechter François Caers enkele maanden geleden ( na 7 jaar onderzoek !) opdracht gaf om Victor Vervloesem en de ander aanklagers aan een leugendetectortest te onderwerpen en dat tegen een deel van de aanklagers een onderzoek wegens verschillende diefstallen en inbraken liep waarvoor zij vorige week werden opgepakt, in afwachting van hun proces.

Ik wens er nog aan toe te voegen dat de klacht van Nick C. wel degelijk ernstig werd genomen want Erik C., de vader van Nick, liet ten huize van Marcel Vervloesem aan Prinses Jacqueline de Croÿ en mijzelf, ondermeer een brief zien van het kabinet van Minister Dewael waaruit bleek dat de klacht 'administratief' werd onderzocht.

Zoals ik u reeds mededeelde, neem ik aan dat de gerechtelijke klacht in deze zaak inmiddels werd geklasseerd en het Proces-Verbaal van Nick C. zijn verklaring in een apart schuifje verdween.

Ik kan mij natuurlijk vergissen maar vind een onderzoek in deze zaak de moeite waard omdat Marcel Vervloesem al een maand lang in de gevangenis van Turnhout is opgesloten en daar aan zijn 15de hongerstakingsdag begonnen is. Geneesheren en specialisten hebben ons verteld dat zijn actie, aangezien hij ook de geneesmiddelen voor zijn hart- en suikerziekte weigert, 'fataal kan aflopen'.

Dat willen wij en zijn familieleden natuurlijk niet.

Ik verwacht dan ook dat burgemeester Jan Peeters, als hoofd van de politie te Herentals en toch ook verantwoordelijk voor het OCMW, een onderzoek laat instellen naar het gebeurde. Dat is immers veel zinniger dan allerlei bedreigingen tegenover Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven te uiten.

In afwachting van uw antwoord, en altijd bereid zijnde om uw bijkomend informatie te verschaffen teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens -Arsenaalstraat 5/14 -2000 Antwerpen -Werkgroep Morkhoven -(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven) -sos@kindergarten.be

Fondation Princesse de Croÿ & Werkgroep Morkhoven -Fight paedophile networks - Press organ - www.kindergarten.be - www.morkhoven.org -10 rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgium - Tel **32.(0)2.5374997 - sos@kindergarten.be -Assistance aux personnes en danger: http://groups.msn.com/fondationprincessedeCROY -Forum: http://groups.msn.com/ISSAKABA -Démantèlement du réseau Zandvoort: http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven

De commentaren zijn gesloten.