08-05-05

Moord met voorbedachte rade 18 - Brief Minister Dewael

 
 
 ----- Original Message ----- From: SOS
To: kabinet.dewael@vlaanderen.be
Sent: Sunday, May 08, 2005 11:56 PM
Subject: 'Onderzoek' politie Herentals
Antwerpen, 8 mei 2005
 
Minister van Binnenlandse Zaken
De Heer Patrick Dewael
 
 
Excellentie,
 
Betreft: functioneren politiediensten - klacht Comité P
 
 
Zoals U misschien weet, werd Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven enkele weken geleden opnieuw van 'pedofilie' beschuldigd.
 
Hij werd metéén opgesloten in de gevangenis van Turnhout.
 
Ik stel mij ernstige vragen bij het gebeurde en meer bepaald over de wijze waarop één van de drie klachten tot stand kwam.
 
Het gaat hier over de klacht van de 14-jarige Nick C., Koninkrijk 65, 2200 Morkhoven. 
 
Nick C. diende enkele maanden geleden een klacht in tegen VICTOR Vervloesem, halfbroer van Marcel Vervloesem, wegens aanranding van de eerbaarheid. Hij werd daarvoor ondervraagd door de politie van Herentals.
 
Kort nadien schreef Het Laatste Nieuws dat Victor Vervloesem, tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk van de Stad Herentals werd benoemd. De Werkgroep Morkhoven stelde -gezien dat er een gerechtelijk onderzoek tegen Victor Vervloesem liep- deze benoeming bij het OCMW van Herentals en de bevoegde overheden in vraag maar kreeg geen antwoord op haar schrijven. 
 
Erik C., vader van Nick C., liet ten huize van Marcel Vervloesem (en in aanwezigheid van mezelf en Prinses Jacqueline de Croÿ) wel drie brieven zien die hij in verband met deze zaak ontving.
 
Eén van deze brieven bleek van uw kabinet afkomstig te zijn. In deze brief werd medegedeeld dat er een administratief onderzoek in deze zaak werd geöpend. Ik neem aan dat het onderzoek in deze zaak nog volop loopt. 
 
Van het gerechtelijk onderzoek in deze zaak, werd echter niets meer vernomen. 
 
Vlak nadat de twee andere jonge aanklagers (hierin vermoedelijk gesteund door hun vader) Marcel Vervloesem opnieuw van 'pedofilie' beschuldigden, werd Nick C. door de politie van Herentals (en nog wel door dezelfde politie die hem ondervroeg in zijn klacht tegen VICTOR Vervloesem) van het school gehaald en gedurende 8 uur lang ondervraagd.  Ik herhaal: 8 uur lang !
 
Het ging hem natuurlijk rond de drugstrafiek waarrond onderzoek werd gevoerd maar vooral rond de zaak van de beide Vervloesems.  Naar het schijnt kreeg de jongen tijdens deze ondervraging lichtjes gesuggereerd dat hij waarschijnlijk door MARCEL en niet door VICTOR Vervloesem werd aangerand. 
 
Na 8 uur ondervraging trok Nick C. zijn klacht tegen VICTOR Vervloesem tenslotte in en beschuldigde MARCEL Vervloesem, zoals zijn beide vriendjes dat voor hem hadden gedaan, van 'pedofilie'.  De Vlaamse pers die het niet altijd zo nauw neemt, pakte onmiddellijk uit met het nieuws dat er een derde 'onafhankelijke klacht' tegen Marcel Vervloesem werd ingediend.
 
We nemen aan dat de klacht(en) tegen Victor Vervloesem niet  meer onderzocht zullen worden en dat het Proces-Verbaal dat de Herentalse politie van de eerste ondervraging met Nick C. over zijn klacht tegen Victor Vervloesem opmaakte, in een aparte schuif verdween... Het zou echter beter zijn indien dit PV. gewoon aan het overige dossier wordt toegevoegd.
 
Gezien ik de indruk heb dat er ontoelaatbare praktijken in deze zaak werden gebruikt, verzoek ik U om het Comité P een intern onderzoek te laten voeren in deze zaak.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
met de meeste hoogachting,
 
 
Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven )
 
 
Fondation Pcesse de Croÿ - Werkgroep Morkhoven vzw
10 rue Faider - 1060 Bruxelles  -  Tel: 02/537.49.97
Mail: sos@kindergarten.be - 007@kindergarten.be
Sites web: www.kindergarten.be - www.morkhoven.be
Site de travail et aide aux victimes : http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy
 


De commentaren zijn gesloten.