08-05-05

Moord met voorbedachte rade 17 - Dankwoord gedetineerden

Het Laatste Morkhoven Nieuws

Werkgroep Morkhoven dankt de Turnhoutse gedetineerden

 
De zwaar-zieke Marcel Vervloesem is nu aan zijn 13de hongerstakingsdag begonnen. Zijn gezondheidstoestand gaat er zichtbaar op achteruit en zijn huisdokter en hartspecialist hebben gezegd dat de hongerstaking 'fataal kan aflopen'.

Marcel Vervloesem die zegt dat hij voor 100 % onschuldig is en het parket van Turnhout een éénzijdig en partijdig onderzoek voert, voegde er gisteren aan toe dat hij niet zal zwijgen over de tienduizenden kinderen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan en heeft medegedeeld dat hij zijn hongerstaking -wat er ook moge gebeure- zal verderzetten.

Marcel Vervloesem die rustig aan het wachten was op het moment dat hij op 14.9.2005 opnieuw voor de rechter te Turnhout moest verschijnen, werd vorige maand door enkele jongeren die men tijdens een drugsonderzoek op de nodige manier bewerkte, opnieuw van 'pedofilie' beschuldigd.

De Turnhoutse Justitie die juist had beloofd om diegenen die Marcel Vervloesem in 1998 van 'pedofilie' beschuldigden aan een leugendetectortest te onderwerpen, gebruikte de nieuwe aanklachten metéén om Marcel Vervloesem als een 'Gevaar voor de Maatschappij' te omschrijven en op te sluiten.

Een onderzoek was niet metéén nodig want Marcel Vervloesem stond dank zij het jarenlang durende proces en de jarenlange berichten in de Vlaamse pers nu toch definitief als 'pedofiel' geklasseerd, dacht men.

Men was ervan overtuigd dat de aan zijn lot overgelaten en definitief als 'pedofiel' bestempelde Vervloesem nu wel snel in de gevangenis zou wegkwijnen en dat hij door zijn medegevangenen bovendien dagelijks zou afgerammeld worden.

Zij hielden er echter geen rekening mee dat Marcel Vervloesem nog steeds voor 100 % het vertrouwen van de Werkgroep Morkhoven geniet en dat gevangenen zich over het algemeen eervoller gedragen dan zij denken.

Marcel kreeg de volle steun van zijn medegevangenen en alhoewel zijn hongerstaking fataal kan aflopen (waarop het merendeel van de Turnhoutse magistratuur ongetwijfeld wacht), is hij moreel ongebroken.

De Werkgroep Morkhoven die jarenlang rond de zieke gevangenen in Doornik werkte en in de gevangenis te Antwerpen mee een radio hielp opzetten, weet nu dat zij op de Turnhoutse gedetineerden kan rekenen en heeft beslist om opnieuw rond gevangenissen en de rechten van de gevangenen te gaan werken.

Jan Boeykens -Arsenaalstraat 5/14 -2000 Antwerpen -Werkgroep Morkhoven -sos@kindergarten.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Afschrift: Justitieminister Onkelinx, Minister van Binnnenlandse Zaken P. Dewael bij wie klacht wordt neergelegd, Bestuur van gevangenisinstellingen, Ministers, pers, parlementsleden,

Verbreek uw stilzwijgen ! Al uw informatie is welkom !

De commentaren zijn gesloten.