07-05-05

Moord met voorbedachte rade: Ministers, parlementsleden 9

 

Justitieminister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout hebben nog altijd niet geäntwoord en hopen waarschijnlijk dat Marcel Vervloesem op beschuldiging van 'pedofilie' in de gevangenis te Turnhout zal overlijden

 

Op 13 april 2005 schreven Marcel Vervloesem en zijn collega Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven, vanuit het kantoor van Vervloesem te Morkhoven, de onderstaande brief die ze aangetekend aan de Procureur des Konings te Turnhout en Justitieminister Laurette Onkelinx verzonden.

Juistgeteld drie dagen later werd Marcel Vervloesem door enkele drugsverslaafde jongeren uit de buurt waarnaar er een onderzoek liep inzake drugshandel, van 'pedofilie' beschuldigd.

Alhoewel de Turnhoutse onderzoeksrechter François Caers een tweetal maanden voordien besloten had dat Victor Vervloesem (halfbroer van Marcel) en de criminelen die Marcel Vervloesem 7 jaar geleden van 'pedofilie' beschuldigden, aan een leugendetectortest moesten onderworpen worden, werd Marcel Vervloesem alsof hij een veroordeelde pedofiel was, door het gerecht van Turnhout opgepakt en opgesloten.


Drie dagen geleden moesten 7 van de 9 voornoemde criminelen vanwege verschillende diefstallen voor de raadkamer van Turnhout verschijnen. Zij werden naar de correctionele doorverwezen en vier onder hen werden, in afwachting van het proces, in de gevangenis opgesloten. Het betreft hier de zogenaamde 'Bende van Rosse Gie' te Morkhoven.

De drie 13-jarige nieuwe aanklagers van Marcel Vervloesem hebben ook geen onbesproken verleden. De 13-jarige Ruben V. werd reeds opgepakt omdat hij een oog uitstak tijdens een gevecht en wegens een gewapende overval. Hij bevindt zich in de gesloten jeugdinstelling te Mol. Volgens de brief die door Dominique De France, advocaat van Marcel Vervloesem, reeds 14 dagen geleden aan de Turnhoutse onderzoeksrechter De Munck werd overgemaakt, had Luk V. (vader van Ruben) zijn zoon aangeraden om Marcel Vervloesem van 'pedofilie' te beschuldigen indien hij voor drugsgebruik werd opgepakt. De zaak werd nog altijd niet onderzocht want Marcel Vervloesem verblijft nu al 15 dagen in preventieve hechtenis in de gevangenis te Turnhout. Dinsdag 3.5.2005 te 15 uur doet het Hof van Beroep te Antwerpen uitspraak in deze zaak. De gezondheid van de zwaar zieke Marcel Vervloesem die nu al 6 dagen in hongerstaking is, gaat er echter zienderogen op achteruit. De vraag is wie de kosten voor de onherstelbare schade aan zijn gezondheid gaat betalen als hij de gevangenis verlaat.


---------------------------------------------------------BRIEF AAN MINISTER ONKELINX


Antwerpen, 13 april 2005 - AANGETEKENDAan Minister van Justitie - Mevrouw Laurette Onkelinx Waterloolaan 115 - 1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings - Parket Gerecht Turnhout - Kasteelplein 1 - 2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno". Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is, géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens Arsenaalstraat 5 - bus 14 - 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven

(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

(02 537 49 97)

----------------------------------------------------------------- 

De zwaar zieke Marcel Vervloesem die aan een hart- en suikerziekte lijdt, is aan zijn 12de hongerstakingsdag begonnen. Zijn familie is ten einde raad. Terwijl zijn advocaat iederéén gerust tracht te stellen, maken zijn huisarts en specialist zich ernstige zorgen. Naar het schijnt zou de gevangenisarts verantwoordelijk zijn indien er iets met hem gebeurt. De Werkgroep Morkhoven denkt echter ook in de richting van de Procureur des Konings te Turnhout, de onderzoeksrechter te Turnhout, het parket van Turnhout, de politie van Herentals en Morkhoven die de 'onderzoeken naar de drugstrafiek' deden en de 3 jongeren ondervroeg, de ouders van de 3 jongeren, de criminelen die Marcel Vervloesem in 1998 reeds van 'pedofilie' beschuldigden en blijkbaar bij de nieuwe klachten betrokken zijn, Justitieminister Onkelinx, bepaalde journalisten, de verantwoordelijke politici, de Voorzitter van de Hoge Raad van Justitie die van de feiten op de hoogte werd gesteld enz. 

De Werkgroep Morkhoven diende terzake reeds een klacht in bij de politie te Turnhout en bereid een tweede klacht voor te Brussel. Ook schadeclaims worden nu in snel tempo voorbereid.

Schrijf Marcel Vervloesem wiens toestand momenteel nog niet kritiek is maar waarvan niemand weet hoe deze in de komende dagen verder zal evolueren: Gevangenis Turnhout, Wezenstraat 1, t.a.v. Marcel Vervloesem (Werkgroep Morkhoven), cel 82, 2300 Turnhout (België) - Contacteer de Belgische Justitieminister, politici, de internationale pers, Nationale en Internationale mensenrechtenverenigingen enz.

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


De commentaren zijn gesloten.