06-05-05

Moord met voorbedachte rade: Ministers, parlementsleden 4

De: info.landuyt@mobilit.fgov.be - Date: 25 avril 2005 16:19:41 - À: sos@kindergarten.be - Objet: Minister Landuyt - Geachte Jan, Bedankt voor je bericht op de beleidssite van Minister Landuyt! Groeten, Minister Landuyt - http://www.ministerlanduyt.be ------- Zoals we reeds aanstipten zullen we alle brieven die we in verband met deze zaak naar ministers en parlementsleden schreven en ook alle antwoorden die we ontvingen op 'Doofpot Justitie' publiceren. - Minister Landuyt (SP.A) schreven we ondermeer omdat op de dag dat Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven werd gearresteerd, de kabeltelevisieverbinding van zijn dochter Wendy, zonder reden en voor onbepaalde duur werd afgesloten. - Ter informatie: Wendy Vervloesem is afhankelijk van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk Herenthout-Herentals terwijl Victor Vervloesem, de halfbroer en toevallig ook de eerste aanklager (september 1998) van Marcel Vervloesem, zopas tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals werd benoemd. - Ter bijkomende informatie: Victor Vervloesem (SP.A-bestuur Herentals) kent ook de vaders van de 3 jongeren die op dezelfde manier als hij in 1998, Marcel Vervloesem zopas van sadomasochistische 'folteringen' beschuldigden. Victor Vervloesem werkt met 2 van deze vaders voor één van de stedelijke diensten van de Stad Herentals. - In een brief van 2 september 1998, dus op het moment dat Victor Vervloesem zijn halfbroer van 'pedofilie' beschuldigde en 9 criminele vriendjes bereid vond om hetzelfde te doen, schreef Luk V., de vader van de 13-jarige Ruben V. die Marcel Vervloesem zopas van 'pedofilie' beschuldigde, aan Marcel Vervloesem het volgende: " Beste Marcel, Ik ben de klusjesman geweest van Hilde C., uw buurvrouw. In begin September 1998 vertelde Hilde C. aan mijn ouders en mij dat zij samen met je broer Victor Vervloesem en Andy G. hadden afgesproken om je aan te klagen voor aanranding van Andy. Hilde C. vertelde dat ze dat bij een sociaal centrum gingen doen. Hilde C. was bevriend met je broer, Eddy B. en Jeanine DM. Hilde C. wilde je weg krijgen naast haar omdat ze je woning voor haar dochter wilde. Hilde C. vertelde mij ook dat Eddy B., Johan D. en Guy VDV, Sandra hadden misbruikt. Hilde C. was bang dat ze daarmee in de problemen zou geraken omdat zij Sandra daar had geplaatst. Hilde C. vertelde mij ook dat Eddy B. haar dochterje Sarah had proberen te misbruiken. Je broer Victor Vervloesem was een vaste bezoeker bij Eddy B. en Hilde C. . Ik ben dan als klusjesman bij haar weggebleven. - Volgens de Vlaamse pers kwam de politie van Herentals de 'nieuwe misbruiken' van Marcel Vervloesem 'toevallig op het spoor' toen ze 2 (bevriende) drugsgebruikende jongeren 'onafhankelijk van elkaar verhoorden'. Ook deze informatie is onjuist omdat het onderzoek naar een drugstrafiek in de wijk reeds een tijdje aan de gang was en de drie jongeren niet alleen vlak naast elkaar wonen maar ook voortdurend als vrienden met elkaar optrokken. Het valt trouwens op dat Nick C., die als derde drugsgebruikende jongen Marcel Vervloesem zopas van 'pedofilie' beschuldigde, juist diegene was die VICTOR Vervloesem voor aanranding op de eerbaarheid had aangeklaagd. Misschien werd Nick C. wel onder druk gezet: Hij werd door de Herentalse politie van school gehaald en maar liefst 8 uur lang ondervraagd. Volgens zijn eigen zeggen, suggereerde de politie tijdens de ondervraging dat hij ongetwijfeld niet VICTOR Vervloesem maar MARCEL Vervloesem bedoelde. Laat ons ook niet vergeten dat de andere twee jonge 'slachtoffers' wegens drugsgebruik (en zelfs voor een gewapende overval) in gesloten jeugdinstellingen werden geplaatst ! Tenslotte diende Nick C., daarbij vermoedelijk gesteund door zijn vader Erik C. die ook dagelijks bij Marcel Vevloesem over de vloer kwam, daarom tenslotte een klacht in wegens 'kindermisbruik' tegen MARCEL Vervloesem. - Wat er verder met de klacht van Nick C. tegen Victor Vervloesem gebeurde, is onbekend. Dat geldt ook voor het administratief onderzoek dat vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken tegen Victor Vervloesem terzake werd gestart, zoals Erik C. (vader van Nick) in een brief kreeg medegedeeld. - Volgens de Vlaamse pers moest er niet te veel aan het 'kindermisbruik' van Marcel Vervloesem getwijfeld worden omdat hij reeds 'eerder voor dezelfde feiten werd aangeklaagd'. Zij vergat er echter aan toe te voegen, dat het onderzoek van het Gerecht te Turnhout naar deze klachten, niets had opgeleverd en de Turnhoutse strafrechter François Caers daarom na 7 jaar 'onderzoek' en criminalisering (of moeten we misschien spreken van 'pedofiliesering') opdracht had gegeven om Victor Vervloesem en de 9 criminelen waarvan er vorige week nog 4 door de Raadkamer van Turnhout onmiddellijk werden aangehouden in verband met inbraken en diefstallen, aan een leugendetectortest te onderwerpen. - De Vlaamse pers vergat er ook bij te vermelden dat al de personen die in de voornoemde brief van de vader (Luc V.) van één van de nieuwe 'slachtoffers' worden genoemd, Marcel Vervloesem in 1998 van pedofilie' ('folteringen', 'martelingen', 'verkrachtingen' enz.) beschuldigden. - De Vlaamse pers die Marcel Vervloesem jarenlang als een 'pedofielenjager die zelf kinderen misbruikte' afschilderde, schreef ook geen letter over het feit dat de politie van Herentals (zoals dit ook al gebeurde bij de klachten die Victor Vervloesem en zijn 9 kameraden in 1998 tegen Marcel Vervloesem indienden) alleen maar klachten tegen Marcel Vervloesem wensten te noteren. Andere getuigenissen die voor het onderzoek belangrijk zijn, werden verworpen. Naar het schijnt zou dit gebeuren op verzoek van de Turhoutse onderzoeksrechter die perfect van het dossier op de hoogte is en door Marcel Vervloesem ook in het bezit werd gesteld van de voornoemde brief van één van de slachtoffers (Dossierstuk n° 38). Van een onpartijdig onderzoek is dus geen sprake en het is niet uitgesloten dat het Hof van Beroep te Antwerpen het aanhoudingsmandaat verlengde omdat men hier en daar in stilte hoopt dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem (hart- en suikerziekte) tengevolge van zijn hongerstaking in de gevangenis te Turnhout die nu al meer dan 10 dagen duurt, zal bezwijken. In dat geval zal Marcel Vervloesem er niet meer zijn als de correctionele rechtbank van Turnhout op 14.9.2005 het proces dat in het voordeel van Marcel Vervloesem verliep, heropent. ------ Copie van dit bericht wordt naar volgende personen verzonden: Procureur des Konings te Turnhout, Voorzitter Hof van Beroep te Antwerpen, Voorzitter Hoge Raad voor Justitie, Justitieminister Onkelinx, Ministers en Parlementsleden, Federale ombudsman, pers, ------- Schrijf Marcel Vervloesem zolang hij nog leeft: Gevangenis Turnhout, Wezenstraat 1, t.a.v. Marcel Vervloesem (Werkgroep Morkhoven), cel 82, 2300 Turnhout (België) en steek priorzegels en briefpapier bij uw schrijven.

De commentaren zijn gesloten.