06-05-05

Moord met voorbedachte rade: Ministers, parlementsleden 3

JUSTITIEMINISTER DE CLERCK (CD&V): "Wij hielden onze ogen gesloten" (Het Laatste Nieuws dd. 28.7.1998)

Rotterdam - " Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde, maar wij hielden onze ogen gesloten", zo voert gewezen minister van Justitie Stefaan De Clerck aan in de Nederlandse krant 'Het Algemeen Dagblad'.  Het gesprek ging over kinderporno en de bestrijding ervan.  Op de rijkelijk late reactie van de Nederlandse minister van Justitie Sorgdrager op de kinderpornozaak Zandvoort, reageert onze ex-minister: " Als straks een Nederlands kind het slachtoffer blijkt te zijn en de minister heeft te laat gereageerd, dan moet je omgaan met de emotie die het land in haar greep houdt. Je moet de burgers au sérieux nemen.  Doe je dat niet, dan kunnen die gevoelens onder de bevolking wel eens omslaan in woede".

De Clerck: "Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor kinderporno, gaat de burger steeds meer de rol overnemen van politie en justitie, zoals de vzw Morkhoven. Dat zijn natuurlijk vrijbuiters op een bepaalde manier. Ik heb als minister ook gesproken met deze mensen, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ze zijn zelf niet onomstreden, maar je kunt hen niet negeren.  Ze beschikken over belangrijke informatie.  Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven", aldus De Clerck".  -  DVC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Werkgroep Morkhoven ontmantelde destijds de kinderpornonetwerken Temse en Madeira en Marcel Vervloesem werd destijds door de Justitie van Berlijn, Madeira en Pisa uitgenodigd om hen informatie over kinderpornonetwerken te verschaffen.

Toen de Werkgroep Morkhoven nadien op het spoor van het kinderpornonetwerk Zandvoort (Nederland) kwam en rond de verdwijning van de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald begon te werken waardoor zij de wereldpers haalde, deed de Belgische Justitie al het mogelijke om de Werkgroep Morkhoven en haar onderzoekers het zwijgen op te leggen.

Dat was ten zeerste merkwaardig omdat de toenmaige Justitieminister Stefaan De Clerck zich destijds niet fanatiek opstelde tegenover de Werkgroep Morkhoven zoals uit het voorgaande interview van De Clerck met een journalist van Het Laatste Nieuws (Juli 1998), blijkt. 

In september 1998, dus vlak na het interview met De Clerck, werd Marcel Vervloesem door zijn halfbroer Victor Vervloesem en vervolgens door 9 criminelen uit diens omgeving (die intussen bijna allemaal achter slot en grendel zitten) voor de camera's van de commerciële Televisiezender VTM  van 'sadomasochistische folteringen en de meest weerzinwekkende verkrachtingen' beschuldigd. De beschuldigingen bleven liefst 7 jaar lang aanhouden en pas enkele maanden geleden besloot de Turnhoutse strafrechter François Caers (na 7 jaar onderzoek dus ! ) dat de criminelen die onder meer deel uitmaken van de Morkhovense Bende van 'de Rosse Gie', tesamen met de allereerste aanklager Victor Vervloesem, maar eerst eens een leugendetectortest moesten ondergaan.

Terwjl iederéén geloofde dat het onderzoek nu eindelijk de goede kat opging, werd Marcel Vervloesem enkele weken geleden echter opnieuw door enkele jongeren waartegen een onderzoek naar drugsgebruik liep, van 'pedofilie' beschuldigd en werd hij zonder pardon in de gevangenis opgesloten waar hij tengevolge van zijn zware ziekte en hongerstaking dreigt om te komen.

De Werkgroep Morkhoven contacteerde allerlei mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International omdat de Belgische Liga voor de Mensenrechten zei dat zij niets voor hongerstakers wilde ondernemen (een merkwaardig standpunt) en de Herentalse politie zei dat zij van de Turnhoutse onderzoeksrechter alleen maar de klachten tegen Marcel Vervloesem mag noteren (Dient een rechter dan geen onpartijdig onderzoek meer te voeren ?).

Meldenswaardig in deze zaak is dat Marcel Vervloesem en zijn collega Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven, enkele dagen voor de nieuw beschuldigingen naar De Procureur des Konings van het Gerecht te Turnhout en Justitiemminister Onkelinx (PS) schreven waarin geinformeerd werd naar het de stand van zaken in het 'onderzoek' omtrent de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en de franse jeugdrechter die op het materiaal voorkomt terwijl hij zich aan een 11-jarige jongen vergrijpt. De brieven werden aangetekend verstuurd maar de Werkgroep Morkhoven ontving echter geen antwoord. Worden de nieuwe beschuldigingen en de directe opsluiting van Marcel Vervloesem misschien gebruikt om geen antwoord meer te moeten geven op de gestelde vragen die een klein jaartje geleden ook al tevergeefs door Ecolo-senatrice Zoë Genot aan de Justitieminister werden gesteld ?

Wie de voorgaande publicaties heeft op deze site en op de MSN-groep Werkgroep Morkhoven heeft gelezen, zal daaruit besluiten dat er geen enkele reden was om de aanhouding van de zwaar zieke Marcel Vervloesem nog eens met twee weken te verlengen.

Marcel Vervloesem hoort in de eerste plaats in een ziekenhuis thuis. Rekening houdende met het feit dat de getuigen in het eerste 'pedofilieonderzoek' weinig geloofwaardig bleken, is het moreel en medisch totaal onverantwoord om Marcel Vervloesem die dringende verzorging nodig heeft, vast te houden. Hoopt men misschien in stilte dat zijn hart het tengevolge van de hongerstaking begeeft en dat men dan een punt kan zetten achter het eerste 'pedofilieonderzoek' dat in het voordeel van Marcel Vervloesem begint te verlopen ?

http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy/votrepageweb14.msnw

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Schrijf en bevrijdt Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, Wezenstraat 1, t.a.v. Marcel Vervloesem (Werkgroep Morkhoven), cel 82, 2300 Turnhout (Belgium)
De commentaren zijn gesloten.