05-05-05

Moord met voorbedachte rade 7

De Werkgroep Morkhoven en de dochter van Marcel Vervloesem ontvingen nog altijd geen officiële mededeling inzake de beslissing die gisteren door het Hof van Beroep te Antwerpen inzake de aanhouding van Marcel Vervloesem werd genomen. Alhoewel Justitie de gewoonte heeft om eerst beslissingen te nemen en die pas achteraf te motiveren (zoals 'het onderzoek is nog lopende', ' er zijn nieuwe elementen opgedoken in het dossier', 'de getuigenissen zijn voldoende zwaarwichtig om een verlengde aanhouding te rechtvaardigen') zonder dat men precies weet waarover het gaat, is er geen enkele reden om Marcel Vervloesem die met zijn zware gezondheidsproblemen als sinds 9 dagen een riskante hongerstaking voert in de gevangenis te Turnhout niet voorlopig vrijuit te laten gaan. Wij zetten de argumenten nog eens op een rijtje: ---------- - In de eerste rechtszaak waarin Marcel Vervloesem door zijn homofiele (?) halfbroer Victor Vervloesem en 9 criminelen uit diens kennissenkring van 'folteringen', 'martelpraktijken' enz. werd beschuldigd, besliste de Turnhoutse strafrechter François Caers na 7 jaar 'onderzoek' eindelijk dat al de aanklagers aan een leugendetectortest moesten onderworpen worden. Dat wees er op dat er zelfs bij bepaalde Turnhoutse magistraten twijfels waren ontstaan rond de voor het oog van de TV-camera's en de in de interviews met gerechtsjournalisten geuite beschuldigingen. Marcel Vervloesem werd daardoor voor het eerst in 7 jaar uit de rol van de 'kindermisbruiker' gehaald waarin een krant zoals De Standaard hem met zin voor 'kwaliteit' indrukte. - Een deel van de aanklagers die leden blijken te zijn van de Morkhovense 'Bende van de Rosse Gie', werd vorige week door de raadkamer van Turnhout wegens allerlei diefstallen en inbraken naar de strafrechtbank doorverwezen. 'Rosse Gie' die de rechter naar de keel vloog en drie andere bendeleden werden, in afwachting van hun proces in hun zaak, onmiddelliijk aangehouden. Dit zegt wel iets over de geloofwaardigheid van de aanklagers, ook wel 'slachtoffers van Marcel Vervloesem' genoemd. Het begint er op te lijken dat het grootste gedeelte van de aanklagers doordat ze achter de tralies zit, nooit aan een leugendetectortest zal kunnen onderworpen worden. De moeder van 'Rosse Gie' begon inmiddels een petitieactie in Noorderwijk. Zij geeft Marcel Vervloesem de schuld van de aanhouding van haar zoon en roept met haar petitieactie iederéén uit de wijk op om Marcel Vervloesem (voor in geval hij de gevangenis te Turnhout levend moest verlaten) uit de wijk te verdrijven. In feite is dit een gecamoufleerde oproep tot geweld- en wraakacties. De meeste criminelen in Noorderwijk werden jarenlang door de politie ongemoeid gelaten. Zij organiseerden jarenlang inbraken, pleegden diefstallen, amuseerden zich met verkrachtingen, beschuldigden daarbij hun buurmannen alsof het hun grootste vreugde was. De brieven en getuigenissen in de dossierbundels die door de parketmagistraten waarschijnlijk nooit gelezen werden omdat zij ervan uitgingen dat Marcel Vervloesem schuldig was aan alle hem ten laste gelegde feiten, spreken voor zichzelf op dit gebied. De genoemde verkrachtingen van minderjarigen door criminelen uit de buurt van Victor V. die dank zij de SP.A zopas tot OCMW-raadslid van de Stad Herentals werd benoemd, werden waarschijnlijk nooit onderzocht. - Eén van de aanklagers in de eerste 'pedofiliezaak' (Johan D.) die destijds werd veroordeeld wegens inbraak en diefstal bij Marcel Vervloesem + vergiftiging van diens honden (alhoewel ik weet dat hij nog tal van andere zaken op zijn palmares heeft staan), deelde een klein jaartje geleden in een schriftelijke verklaring mede dat men destijds voor de klachten tegen Marcel Vervloesem 'betaald was geweest'. Een copie van dit schrijven werd aan het Turnhoutse parket bezorgd maar die besteedde waarschijnlijk geen aandacht aan het document omdat het geen klacht tegen Marcel Vervloesem betrof. - Ik deelde het parket van Turnhout destijds mede dat ik er getuige van was op welke wijze de pers door Victor Vervloesem en zijn criminele homovriendjes (?) uit de lokale discoteek 'Berkemus' tegen Marcel Vervloesem werd gemobiliseerd maar vond daarvan spijtig genoeg niets van weer in het dossier, laat staan dat er met mijn getuigenis door de 'onderzoekers' ook daadwerkelijk rekening werd gehouden. - Terwijl strafrechter François Caers voorstelde om alle aanklagers aan een leugendetectortest te onderwerpen en iederéén geloofde dat het tij voor Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven, na 7 jaar ellende, eindelijk zou keren doordat het Gerecht van Turnhout een eerste poging ondernam om zich in deze zaak onpartijdig op te stellen, was het na enkele maanden weer prijs. - Marcel Vervloesem werd door 3 jongeren waartegen een onderzoek inzake drugsgebruik en -handel liep, opnieuw van 'folteringen' en sadomasochistische 'martelpraktijken' en nu zelfs ook van 'drugshandel' beschuldigd. Dit was natuurlijk een unieke kans voor enkele kwaadwillige magistraten van het Turnhoutse gerecht. Dank zij het feit dat Marcel Vervloesem door de voornoemde beschuldigingen jarenlang in een proces rond 'pedofilie' verwikkeld was geweest en hij daarbij door de Justitiewoordvoerders en gerechtsjournalisten jarenlang voor een onverbeterlijke 'pedofiel' was versleten, werd hij onmiddellijk aangehouden, als een 'gevaar voor de maatschappij' (vooral voor de kinderen) bestempeld en achter slot en grendel gedraaid. En zoals gewoonlijk publiceerde ook hier Het Laatste Nieuws weer uitsluitend de verhalen van de nieuwe 'slachtoffers' en van de vader van één van de zogenaamde slachtoffers om de arrestatie van Marcel Vervloesem naar buiten toe te rechtvaardigen. - De nieuwe aanklachten waren een logisch gevolg van de 1ste rechtszaak die door een reeks gerechtelijke onderzoeken rond de zogenaamde slachtoffers van Marcel Vervloesem en door de beslissing van de strafrechter om een leugendetector in te schakelen, in het voordeel van Marcel Vervloesem dreigde om te slaan. Daar kwam nog bij dat er tegen Victor Vervloesem die zopas tot OCMW-raadslid benoemd was, nu zelf een klacht wegens pedofilie was ingediend. Er werd terzake zelfs een administratief onderzoek opgestart. - Het is dan ook niet te verbazen dat Victor Vervloesem die in een interview met de Gazet van Antwerpen op het einde van 1998 als allereerste zijn broer Marcel van 'folteringen' en 'martelpraktijken' beschuldigde, ook in deze zaak weer betrokken partij was. De man is namelijk niet alleen goed bevriend met de vaders van de drugsgebruikende jongetjes die vlak naast Marcel Vervloesem wonen maar twee van de drie vaders zijn, zoals Victor Vervloesem, ook stadsambtenaren die verbonden zijn aan de Stad Herentals, wat de onderlinge band ongetwijfeld nog hechter maakt. - Bovendien blijkt één van de voornoemde jongetjes (Nick C.) toevallig diegene die enkele maanden geleden een klacht wegens aanranding van de eerbaarheid tegen Victor Vervloesem indiende. In zijn brief van 28.1.2004 gericht aan Dominique De France (advocaat van Marcel Vervloesem) verklaarde Erik C., vader van Nick C., hoe de vork precies aan de steel zat. Ik citeer: ' Mijn zoontje Nick is 14 jaar. Een drietal maanden geleden fietste hij tesamen met zijn vriendje Stefaan uit onze straat naar de visvijver. Op een gegeven ogenblik is daar plots Victor Vervloesem, de broer van Marcel binnengekomen. Hij vroeg of de jongens wilden 'trekken'. Mijn zoontje en zijn vriendje dachten dat het om een sigaretje ging. Plots deed Victor zijn broek open en begon zich tegenover mijn zoontje en zijn vriendje te masturberen...' Het is dan ook ten zeerste merkwaardig dat de politie van Herentals die (zogenaamd in opdracht van de Turnhoutse onderzoeksrechter) alleen maar de klachten tegen Marcel Vervloesem mag noteren, met deze gegevens geen rekening hield en Nick C. na liefst 8 uren ondervraging waarbij hij naar het schijnt zou zijn aangemaand geweest om 'toe te geven dat hij niet door Victor Vervloesem sexueel misbruikt zou zijn geweest', Marcel Vervloesem plotseling van 'pedofilie' beschuldigde. Er moet nog aan worden toegevoegd dat Nick C. de laatste van de drie jongetjes was die in deze zaak verhoord is geweest. Ik vraag mij af waarom Erik C. zijn voornoemd verhaal over Victor Vervloesem na de ondervraging van zijn zoontje plotseling heeft gewijzigd en dat er in de kranten geen letter weer te vinden was van dit bizarre voorval terwijl er wel weer opnieuw moord en brand werd geschreeuwd rond 'kinderpornojager-kindermisbruiker' Marcel Vervloesem. Om kort te zijn: er zijn ook hier weer een aantal zaken waarover men zich ernstige vragen kan stellen. - Daarnaast hebben we nog de brief van Stefan D., die met Nick C. door Victor Vervloesem aan de vijver werd lastig gevallen en die na door de Herentalse politie te zijn ondervraagd geweest rond drugsgebruik, ook alweer een klacht indiende tegen Marcel Vervloesem. In zijn brief van 10.9.2004 schrijft Stefan in een brief aan Marcel Vervloesem namelijk hoe de hele zaak tegen hem op voorhand werd opgezet en hoe Ruben V. (de 3de drugsgebruikende minderjarige) door zijn vader Luc V. ondermeer werd aangeraden om, op dezelfde manier als Victor en zijn 9 criminelen destijds, Marcel Vervloesem van 'foltering' en 'verkrachting' te beschuldigen indien hij problemen kreeg rond die drugszaak. En weer was er de pers. Luc V. kreeg vlak na de aanhouding van Marcel Vervloesem in Het Laatste Nieuws een uitgebreid interview aangeboden waarin hij de zogenaamde kindermisbruiker Marcel Vervloesem voor het rot van de straat uitmaakte. - Wat de zaak helemaal te krankzinnig voor woorden maakt, is het feit dat de 13-jarige Ruben (zoals de overige criminelen) geen onbeschreven blad blijkt te zijn. Zo werd hij reeds opgepakt voor het uitsteken van iemands oog en een gewapende overval waarbij hij, tesamen met een vriendje, een oud vrouwtje bestal. De jongen verblijft in de gesloten jeugdinstelling te Mol. - Het is dan ook vreemd dat de advocaat van Marcel Vervloesem mij gisteren zei dat het verhaal van Stefan D. voor de rechter niet geloofwaardig genoeg was 'omdat hij in de gevangenis zat'. Want in dat geval moet het verhaal van Ruben V. over de zogenaamde folteringen en martelpraktijken van Marcel Vervloesem, ook ongeloofwaardig worden geacht.Toch werd Marcel Vervloesem onmiddellijk aangehouden, schreven de kranten weer wat de mensen het liefst wilden geloven en is de zwaar zieke Marcel Vervloesem nu al meer dan 15 dagen lang zonder medische verzorging, in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij met zijn hongerstaking zijn leven riskeert. - Ik zou gerust nog een halve roman over deze zaak kunnen schrijven en wacht nog altijd het antwoord af op de 2 aangetekende brieven die ik samen met Marcel Vervloesem vlak voor diens aanhouding naar de Procureur de Konings te Turnhout en Justitieminister Onkelinx heb gestuurd. In deze brieven vroegen wij achter de stand van zaken in de door de Turnhoutse Procureur Herman Janssens beloofde onderzoeken naar het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort en de franse magistraat die op één van de foto's voorkomt. Maar één ding is zeker: Marcel Vervloesem moet op grond van al deze gegevens zo snel mogelijk naar een gewoon ziekenhuis worden overgebracht zoals ik dit ook met Prinses Jacqueline de Croÿ in onze klacht bij de politie van Turnhout stelde (PV nr. TU.43.L1.107714/2005 dd. 28.4.2005). Ik kan mij echter niet van de indruk ontdoen dat men Marcel Vervloesem zolang mogelijk in de gevangenis wil houden en dat sommigen in stilte hopen dat hij aan zijn hongerstaking en tengevolge van een hartstilstand bezwijkt. ------- Copie van deze brief: Procureur des Konings te Turnhout, Voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen, Justitieminister Laurette Onkelinx etc.(aangetekend verstuurd) - Schrijf Marcel Vervloesem voor het te laat is: Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem(Werkgroep Morkhoven), cel 82, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout - Voor dringend contact: 02 537 49 97 - sos@kindergarten.be -(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

De commentaren zijn gesloten.