05-05-05

Moord met voorbedachte rade 11

 

MOORD MET VOORBEDACHTE RADE

9) Eén van voornoemde jongetjes, Nick C. blijkt bovendien diegene die enkele maanden geleden de klacht wegens aanranding van de eerbaarheid tegen Victor Vervloesem indiende. In zijn brief van 28.1.2004 gericht aan Dominique De France (advocaat van Marcel Vervloesem) verklaarde Erik C., vader van Nick C., hoe de vork precies aan de steel zat. Ik citeer: ' Mijn zoontje Nick is 14 jaar. Een drietal maanden geleden fietste hij tesamen met zijn vriendje Stefaan uit onze straat naar de visvijver. Op een gegeven ogenblik is daar plots Victor Vervloesem, de broer van Marcel binnengekomen. Hij vroeg of de jongens wilden 'trekken'. Mijn zoontje en zijn vriendje dachten dat het om een sigaretje ging. Plots deed Victor zijn broek open en begon zich tegenover mijn zoontje en zijn vriendje te masturberen...'

Vraag: waarom wilde de politie van Herentals die zogenaamd in opdracht van de Turnhoutse onderzoeksrechter alleen maar de klachten tegen Marcel Vervloesem wil noteren, met deze gegevens geen rekening houden en beschuldigde Nick C. tijdens de 8 uren durende ondervraging waarbij hij zou zijn aangemaand om 'zijn klacht tegen Victor Vervloesem weer terug in te trekken' plotseling Marcel Vervloesem van 'pedofilie' ?  Er moet nog aan worden toegevoegd dat Nick C. de laatste van de drie jongetjes was die in deze zaak verhoord is geweest.

Een andere vraag: Waarom wijzigde Erik C. (vader van Nick C.) zijn eerder gedane verklaring in de brief aan Marcel Vervloesem nadat zijn zoontje ondervraagd was geweest ?  In de kranten was er zoals gewoonlijk geen letter van dit bizarre voorval weer te vinden maar werd er wel weer op een obsessionele manier moord en brand geschreeuwd rond 'kinderpornjager-kindermisbruiker' Marcel Vervloesem. Hoe wil men op die manier nog geloofwaardig overkomen ?

10) Daarnaast hebben we nog de brief van Stefan D., die met Nick C. door Victor Vervloesem aan de vijver werd lastig gevallen en die na zijn ondervraging ook plots een klacht indiende tegen Marcel Vervloesem. Waarom veranderde ook Stefan D. na zijn ondervraging plotseling van mening en wordt dit niet verder onderzocht ?  In zijn brief van 10.9.2004 schrijft Stefan aan Marcel Vervloesem nochthans hoe de hele zaak op voorhand werd opgezet en hoe Ruben V. (de 3de drugsgebruikende jongen) door zijn vader Luc V. die in Het Laatste Nieuws na de aanhouding van Marcel Vervloesem weer uitgebreid aan bod kon komen, ondermeer werd aangeraden om -zoals Victor Vervloesem en de 9 criminelen destijds- Marcel Vervloesem van 'foltering' en 'verkrachting' te beschuldigen indien hij gerechtelijke problemen kreeg met zijn drugszaak.  Dit zou toch grondig mogen onderzocht worden door het parket ?!

11) Wat de zaak helemaal te krankzinnig voor woorden maakt, is het feit dat de 13-jarige Ruben (zoals de overige criminelen) geen onbeschreven blad blijkt te zijn. Zo werd hij reeds opgepakt voor het uitsteken van iemands oog en een gewapende overval waarbij hij, tesamen met een vriendje, een oud vrouwtje bestal. De jongen verblijft in de gesloten jeugdinstelling te Mol.

12) Toen de advocaat van Marcel Vervloesem mij gisteren zei dat het verhaal van Stefan D. voor de rechter niet geloofwaardig genoeg was 'omdat hij in de gevangenis zat', wreef ik opnieuw even van verbazing in mijn ogen.  In dat geval moet het verhaal van Ruben V. over de folteringen en martelpraktijken van Marcel Vervloesem, immers ook ongeloofwaardig worden geacht. Waarom zou men in rechtszaken met 2 maten en gewichten gaan werken terwijl de rechter een onpartijdig oordeel moet vellen ? Toch werd Marcel Vervloesem onmiddellijk schuldig bevonden en aangehouden, schreven de kranten weer wat de mensen het liefst wilden geloven en is de zwaar zieke Marcel Vervloesem nu al 20 dagen lang zonder medische verzorging, in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij met zijn hongerstaking zijn gezondheid en leven riskeert.

13) Ik zou gerust nog een halve roman over deze zaak kunnen schrijven en wacht nog altijd het antwoord af op de 2 aangetekende brieven die ik met Marcel Vervloesem vlak voor zijn aanhouding naar de Procureur de Konings te Turnhout en Justitieminister Onkelinx heb gestuurd. In deze brieven vroegen we naar de stand van zaken in het onderzoek naar de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort en het door Procureur Herman Janssens (thans advocaat-generaal te Antwerpen) beloofde onderzoek inzake de jeugdmagistraat op één van de foto's.

14) Als afsluiter verwijs ik naar de brief die Luc V., vader van de 13-jarige Ruben die Marcel Vervloesem zopas zwaar beschuldigde, op 2.9.1998 naar Marcel Vervloesem schreef. Daarin staat ondermeer het volgende te lezen: 'In begin September 1998 vertelde je buurvrouw Hilde C. mij dat zij samen met je broer Vic Vervloesem en Andy G. hebben afgesproken om je aan te klagen voor aanranding op Andy. Hilde C. vertelde dat ze dat bij een sociaal centrum gingen doen. Hilde was bevriend met je broer en Eddy B. en Jeanine DM. en wilde je wegkrijgen naast haar omdat ze je woning voor haar dochter wilde. Hilde vertelde mij ook dat Eddy B. samen met Johan D. en Guy VDV (Rosse Gie), Sandra hadden misbruikt. Hilde C. had bang dat ze daarmee in problemen zou geraken omdat zij Sandra daar had geplaatst. HIlde C. vertelde mij ook dat Eddy B. haar dochterje Sarah had proberen te misbruiken'. 

Deze feiten dateren dus reeds van 1998.  Vraagje: waarom onderzoeken de fijnproevers van het parket deze zaak niet ? Wordt dat stilaan geen tijd gezien hier de namen van Victor Vervloesem, 'Rosse Guy' en de vader van Ruben die zopas klacht indiende tegen Marcel Vervloesem worden genoemd in een zaak van valse aanklachten en sexuele misbruiken ?  Alles wijst er immers op dat men niet Marcel Vervloesem maar de andere genoemden in de gevangenis van Turnhout moet opsluiten !

Ik dring er bij de gerechtelijke instanties dan ook opnieuw op aan om Marcel Vervloesem op grond van al deze gegevens zo snel mogelijk en voor dat zijn hart het begeeft, voor verzorging naar een gewoon ziekenhuis over te brengen en verwijs hierbij naar de klacht die ik met Prinses Jacqueline de Croÿ bij de politie van Turnhout indiende (PV nr. TU.43.L1.107714/2005 dd. 28.4.2005).

Copie van deze brief: Procureur des Konings te Turnhout (aangetekend), Voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen (aangetekend), Justitieminister Laurette Onkelin (aangetekend) etc.


Foto: Onderzoek van Marcel Vervloesem naar het verdwenen Duitse jongetje Manuel Schadwald (Zaak Zandvoort). Ook Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer voerde destijds onderzoek naar Manuel Schadwald. Maandenlang kreeg zij te maken met telefoon-, fax-, computerproblemen, anonieme telefoons, doodsbedreigingen enz. tot dat zij bij een nachtelijk 'ongeval' omkwam.

Voor haar dood schreef zij nog een afscheidsbrief nadat zij gedurende 3 uren op een intimiderende wijze in opdracht van een Nationale magistraat werd ondervraagd in verband met de verdwijning van Manuel Schadwald.

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem was enkele weken geleden nog in Berlijn en trof daar Rainer Wolf (stiefvader van Manuel) op zijn 'werk' aan. Marcel Vervloesem zei dat hij in Berlijn ook een journalist van Het Laatste Nieuws aantrof die hem omtrent zijn speurtocht in Berlijn probeerde uit te vragen...

Voor dringend Contact: 02 537 49 97 - sos@kindergarten.be  -
( http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven )

Indien u Marcel Vervloesem nog wil schrijven vooraléér hij misschien definitief bezwijkt:

Gevangenis Turnhout, Wezenstraat 1, t.a.v. Marcel Vervloesem (Werkgroep Morkhoven), cel 82, 2300 Turnhout


De commentaren zijn gesloten.